Colonia Guell Santa Coloma de Cervello Cripta Gaudi Modernisme

La Colònia Güell es fundà el 1890 per iniciativa d’Eusebi Güell, seguint el model de colònia industrial, una forma d’organització productiva i social freqüent a l’època. La colònia era un conjunt, propietat de l’empresa, integrat per la fàbrica, els habitatges i els equipaments necessaris per a una vida social pròpia.

La fàbrica

La industria tèxtil fou la raó de ser de la colònia. En aquesta fàbrica es realitzava tot el procés des de que arribava el cotó, fins a les panes i els velluts de més qualitat.

Els seus habitants, homes i dones, i els seus descendents, van treballar fins el tancament de la fàbrica el 1973, degut a la crisi del sector. Actualment, el recinte fabril acull empreses que realitzen diferents activitats.

El poble

Els edificis del nucli urbà es varen anar construint fins ben entrat el segle XX. Eusebi Güell cercava un model de colònia ideal, dotant-la d’equipaments diversos projectats per arquitectes modernistes. Les cases dels obrers, molt dignes per a l’època, evidencien el talent dels arquitectes i mestres d’obra que varen intervenir en la seva construcció.

L’entorn

El conjunt de la colònia és un paratge voltat de pinedes i camps de conreu. El model d’urbanització s’integrà en aquest entorn, convivint amb ell i accentuant així la personalitat del lloc.